Notice: Undefined index: price in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 337

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 337

Notice: Undefined index: id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 341

Notice: Undefined index: trademark_id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 344

Notice: Undefined index: types_id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 347

Notice: Undefined index: origin_id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 350

Notice: Undefined index: category_id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 353

Notice: Undefined index: category_id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 355

Notice: Undefined index: category_id in /home/dem68454/public_html/site/default/model/Product.php on line 383
Chào mừng bạn đến với hệ thống showroom DEMVIETHOME !

Chào mừng bạn đến với hệ thống showroom DEMVIETHOME !


Notice: Undefined index: name in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 100

Mã Sản Phẩm: SP
Notice: Undefined index: id in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 104
 |  Tình trạng: Còn hàng
0 đ
Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 118

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 124
Kích Thước(cm):

Độ Dày(cm):

Số lượng:

KHUYẾN MẠI

Notice: Undefined index: description in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 297Notice: Undefined index: content in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 339

Bảng giá sản phẩm tương ứng với các kích thước khác nhau

Bảng giá:
Notice: Undefined index: name in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 353
size (cm) Giá Giá bán
150x190x10 4,560,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
4,560,000 VND
150x190x15 6,700,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
6,700,000 VND
150x190x20 8,850,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
8,850,000 VND
160x200x10 4,750,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
4,750,000 VND
160x200x15 6,950,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
6,950,000 VND
160x200x20 9,150,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
9,150,000 VND
180x200x10 5,220,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
5,220,000 VND
180x200x15 7,680,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
7,680,000 VND
180x200x20 10,150,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
10,150,000 VND
200x220x15 9,390,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
9,390,000 VND
200x220x20 12,400,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
12,400,000 VND
200x220x10 6,380,000
-30%

Notice: Undefined index: sale in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 384
6,380,000 VND
Thương Hiệu
Loại
Bảo Hành
Notice: Undefined index: warranty in /home/dem68454/public_html/site/default/cache/38bd9e0742d55fdcb7d5d4163731463d6b046bf1_0.file.detail.tpl.php on line 433
Thông Tin Khác Gọi 1800.2099
Đệm Lò Xo Dunlopillo Audrey 
5,931,750đ 7,909,000 đ
Đệm Lò Xo Dunlopillo Duchess Extra Firm
11,945,250đ 15,927,000 đ
Đệm Lò Xo Dunlopillo Elizabeth
24,938,250đ 33,251,000 đ
Đệm Lò Xo Dunlopillo Evita 
19,568,250đ 26,091,000 đ
Đệm Lò Xo Dunlopillo Firmrest Supreme
10,211,250đ 13,615,000 đ